0(0)

websaaytii mata kessani salphaatti hojechuuf barnoota kana baradhaa

 • Duration 2h 19m 7s
 • Total Enrolled 31
 • Last Update September 19, 2021

Description

Barnoota Afaan Oromoon qopha’ee kana yoo baratee karaa bayyee salphaa ta’een website mata kee hojechuu akkata itti dandeessu beeku ni dandeessa!!

 

APP KENYAAN BARADHAA👇

DOWNLOAD Our Free Mobile App

 

Akkaata galmee fi haala barnoonni kun ittiin baratamuu video isa yoo barbaadan link kana tuqun dawaadha ykn xiqqoo gadi yoo siiqxan ni argatu 👇

https://youtu.be/5ptke-KtMuc

 

Barnoota kanaan WEBSAAYTII ajaa’iba ta’e kan mataa kessanii hojechuu ni dandeessu salphaatti bilbila ykn computer kessan irratti Kanaaf amma osoo yeroo heddu hin gubin galmaa’uun egaluun baradhaa.

 

Barumsa kana barachuuf jetani haalli kaffalti yoo isin rakkise firooni kessan Ethiopia jiran akka isiniif kaffalan gochun ni dandeessuu

 

Yeroo qarshi kaffaltan gara mana banki demtani ykn bilbilan (Mobile bank) fayyadamtani mana kessan tessani kaffalu ni dandeessu.

Kaffaltiin barnoota kana qarshii 450  qofa.🙏

 

Resit ykn screen shot kaffaltii ittiin kaffaltanii whatsapp ykn telegraama irraan👉 0921822468 🙏 nuf erguun barumsa kessan video isa argachuu ni dandeessu.

What Will I Learn?

 • Create beautiful blogs, stunning website and paying e-commerce websites.
 • Master the WordPress for building and fixing websites.
 • Set Up Domain and Hosting with no hurdle.
 • Migrate your WordPress Website in Clicks.
 • And much more.

Topics for this course

11 Lessons2h 19m 7s

barnoota kanan website akkami hojechu dandenya?

barrumsa kanan website nuti hojenu kan akkamitti00:2:3
Domain name jechun malii? fayyidan isaahoo malii00:6:38
Host ykn cpanel akkamitti bitana ?00:15:31
website hojechuu eessa jalqabna?00:9:22

website kenya kessati siting akkami jira ? fayyidan isani malii

Website kenya irra qarshii akkamitti argan?

About the instructor

0 (0 ratings)

3 Courses

35 students

Br450

Requirements

 • You don't need to know anything about Wordpress.
 • We will teach you everything STEP by STEP.
 • Basic knowledge of Computer will be helpful.
 • All tools which we are using are FREE.

Target Audience

 • Anyone who wants to learn Wordpress.
 • Anyone who wants to create Websites, Blogs and E-Commerce sites with Ease.
 • Anyone who wants to start their Web Design business.
 • Anyone who wants to become a Web Developer.