0(0)

YouTube Master class course with video editing tips

  • Duration 2h 20m 10s
  • Total Enrolled 1
  • Last Update October 18, 2021

Description

Barnooti kun Haala salphan akkata itti youtube irrati milka’uu dandeessan kan isin barsiisu fi haala itti fayyadama Youtube studio hunda isa kan offkessa qabudha.

Namooni wa’ee youtube gaddi fagenyan hin beekne course kana barachu qabdu sababiin isa ammoo akkata itti channali banamu irra kasse karaa ittiin milkoftani monetize ta’uun qarshii channel kessan irra argatan kan isiiniti agarsiisudha videon kun.

kana malees waa heddu offkessa qaba wan ta’ee bayye irra fayyadama ta’u ni dandeessu baradha

About the instructor

0 (0 ratings)

3 Courses

35 students

Br250